ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑκεντρικός: str. KARAOLI & DIMITRIOU 3, P.O 54630 THESSALONIKI -GREECE

+30 2310 553518, +30 2310 548025, +30 2310 504030

κλαδί: str. P. SINDIKA 84, P.O 54248

+30 2310 840840

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: str. EL. SVORONOU 9, P.O 54630

+30 2310 556306

info@tsiamoulos.gr