Δοκιμές

Δοκιμές

Εμπιστευτείτε τις δοκιμές μας

Δοκιμή πλατό συμπλέκτη

 • Δοκιμή πλατό συμπλέκτη
 • Φορτίο εδράνων
 • Ανύψωση πλατό συμπλέκτη
 • Ύψος ρύθμισης

Δοκιμή δίσκου πλατό

 • Ροπή (γωνία και δύναμη)
 • Πάχος φερμουίτ
 • Απόκλιση
 • Εκτροπή επένδυσης

Δοκιμή ρουλεμάν

 • Αντοχή έως το 1 εκατομμύριο ενεργοποιήσεις
 • Θόρυβος
 • Απώλεια θερμότητας
 • Απώλεια γράσου
 • Βάρος

Δοκιμή υδραυλικής αντλίας συμπλέκτη

 • Αντοχή έως το 1 εκατομμύριο ενεργοποιήσεις
 • Θόρυβος
 • Διαρροή
 • Διείσδυση σκόνης