Πιστοποιήσεις ποιότητας

Πιστοποιήσεις ποιότητας

Εφαρμόζουμε 2 βασικά συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τα οποία είναι 100% ενσωματωμένα στις διαδικασίες της επιχείρησης.

ISO9001 – Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

ISO14001 – Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος

Τηρούμε και εφαρμόζουμε το σύστημα και τους ελέγχους TS16949.

Η αυτοκινητοβιομηχανία τροφοδοτείται σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.