Ποιότητα

Ποιότητα

Είμαστε περήφανοι για την ποιότητα, συνεπώς δεσμευόμαστε να κάνουμε σχολαστικούς ελέγχους και συντήρηση της ποιότητας των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Εφαρμόζουμε τα πρότυπα ποιότητας TS16949 μέσω της Διαδικασίας Έγκρισης Εξαρτημάτων Παραγωγής (Production Part Approval Process – PPAP) όπως χρησιμοποιείται στην αλυσίδα τροφοδοσίας πρώτου επιπέδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα προϊόντα RYMEC έχουν ελεγχθεί στις εσωτερικές μας εγκαταστάσεις με τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού για τον έλεγχο του φορτίου εδράνων, της ανύψωσης πλατό συμπλέκτη, της διαδρομής εδράνων, του φορτίου σύσφιξης και της απόκλισης δίσκου μετάδοσης.